Projektledning

Om det är någon funktion som kan göra ett event eller möte riktigt framgångsrikt, så är det proffsig projektledning! För det är hos projektledaren allt börjar – och slutar. 

När du inleder att projekt tillsammans med oss på Contrast får du en personlig kontakt som är den som ansvarar för projektets hela genomförande, från idé- och koncept till uppföljning. 

Din personliga projektledare ansvarar för att ni når era mål med eventet och att den budget ni kommit överens om håller. Projektledaren upprättar också en projekt- och tidsplan så att eventuella avvikelser eller risker kan hanteras på ett så tidigt stadium som möjligt. 

Projektledaren ansvarar för ditt event

Projektledaren leder arbetet i den interna arbetsgruppen som kan bestå av flera olika roller; produktionsledare, innehållsproducent, talarcoach, copywriter, tekniker – allt beroende på vilka roller som vi behöver sätta in för att uppnå det mål vi satt upp tillsammans.

Efter eventet eller mötet genomför projektledaren en uppföljning. Den kan vara allt från en avstämning till en omfattande deltagarundersökning, allt beroende på era behov.

Projektledaren ansvarar för att eventet uppfyller det som ni avtalat. Projektledaren ansvarar också för att eventet följer hållbarhetsplanen.

Produktionsledaren leder själva produktionen

Produktionsledaren är delaktig i både planeringen och genomförandet av ditt event och är den som håller i kontakten med alla underleverantörer och ser till att produktionen följer projektplan och körschema.

“Vi har gjort runt 100 arrangemang tillsammans genom åren, och det säger väl en hel del om vårt betyg till Contrast. De har alltid lyckats. De skiljer sig från andra med sin personlighet och professionella inställning.”

 

– Sven-Erik Malm, Colgate