Hållbara event

Vi arbetar för att skapa smarta event som minimerar påverkan på människa och miljö. 

Contrast arbetar kontinuerligt för att skapa smarta event som minimerar påverkan på människa och miljö. 

Vårt strategiska hållbarhetsarbete började 2020 med stöd av PURE ACT. 

Några av våra fokus är hållbara medarbetare och hållbar konsumtion, bl a genom arbete med vår egen, våra leverantörers och våra kunders hållbarhet och gröna konsumtion.

PURE ACT erbjuder en enkel process för strategiskt hållbarhetsarbete. Processen består av workshops, tillgång till en digital plattform och löpande rådgivning efter behov. Processen resulterar i en tydlig hållbarhetsplan och en hållbarhetsrapport.

Den frivilliga hållbarhetsrapporten är baserad på genomförda och planerade aktiviteter inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden.

Vår hållbarhetsplan är framtagen utifrån våra nuvarande förutsättningar, men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet och bredda ansvarstagandet.

 

Läs vår hållbarhetsrapport

"Hållbara event är oerhört viktiga för oss"