Hållbara event

Vi arbetar för att skapa smarta event som minimerar påverkan på människa och miljö. 

Hållbarhet hos oss

På Contrast arbetar kontinuerligt för att skapa smarta event som minimerar påverkan på människa och miljö. 

Vi står upp för alla globala målen för hållbar utveckling, men de mål vi har störst möjlighet att bidra till i vår verksamhet är:

  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringar

Vi fokuserar på de här målen i vårt hållbarhetsarbete och utifrån dem har vi formulerat egna kort- och långsiktiga mål.

Läs mer om vårt arbete i vår senaste hållbarhetsrapport.

 

 

Vi är certifierade inom hållbarhet

Vår frivilliga hållbarhetsrapport är granskad och godkänd av en revisor. Certifieringskriterierna ligger i linje med de lagstadgade kraven på hållbarhetsrapportering som gäller för stora bolag och som anges i Årsredovisningslagen.

Hållbarhetsrapporten och certifieringen har blivit verklighet med hjälp av PURE ACT som vi har arbetat med sedan 2020. PURE ACT erbjuder en smart process för strategiskt hållbarhetsarbete och består av workshops, tillgång till en digital plattform med ledningssystem och löpande rådgivning.

Den frivilliga hållbarhetsrapporten är baserad på genomförda och planerade aktiviteter inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden.

Vår hållbarhetsplan är framtagen utifrån våra nuvarande förutsättningar, men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet och bredda ansvarstagandet.

 

 

"Hållbara event är oerhört viktiga för oss"