Målgruppsanalys

En målgruppsanalys ger ökad kunskap om behov, önskemål och drivkrafter hos eventets olika målgrupper.

Målgruppsanalysen är en del av arbetet med eventstrategin.

Under målgruppsanalysen skaffar vi oss kunskap om målgruppen eller målgruppernas behov, önskemål och drivkrafter. 

Ju mer vi känner till, desto mer träffsäkra blir budskapen.

Den mest uppenbara målgruppen är förstås eventdeltagarna. Men det finns även andra målgrupper som kan vara viktiga att ta hänsyn till beroende på hur ni vill använda resultatet av eventet.

Exempel på sekundära målgrupper:

  • Personalen (vid kundevent)
  • Kunderna (vid personalevent)
  • Leverantörerna
  • Styrelsen
  • Delägarna
  • Myndigheter
  • Media

Under målgruppsanalysen tar vi hänsyn till alla aspekter som kan hjälpa till att optimera effekten av ditt event.