Digitalt event med Lyreco - som en masterclass i att skapa engagemang

Lyreco Sverige, som hösten 2022 gick samman med vår kund Staples, har ett öppet kreativt sinne för hur vi ska väcka känslor och föra fram deras professionella budskap.

Med syfte att staka ut vägen för det nya året, och summera det gångna, samlade företaget sina 450 anställda i Sverige till ett digitalt event.

Och som alltid gick de all-in för att skapa engagemang. Det blev:

🌟 Talkshow med liveband
🌟 ‘På Spåret’ frågetävling
🌟 Samtal vid lägerelden
🌟 Fototävling med deltagarnas bilder
🌟 “Grillning” av ledningsgruppen vid ett “ö-råd”

Slutsats? Var inte rädd för att skapa rolig underhållning av ditt företagsbudskap! Det blir INTE plojigt, tvärt om. 

För “skrattet är inlärningens moder”, som ett klokt eventproffs sa.

Budskap når fram så mycket bättre när vi har roligt.