Digital kickoff med Nelson Garden

I en serie event och aktiviteter har vi skapat engagemang hos personalen kring Nelson Gardens nya strategi, nu senast genom en digital kick-off.

Spännande' och 'Positivt' är de reaktioner vi önskade

Nelson Garden är en av Nordens ledande aktörer inom trädgårdsbranschen. Under 2021 har vi samarbetat kring den mest grundläggande – och viktigaste – delen i deras plan för att utveckla sitt varumärke; att få alla anställda ombord på förändringsresan. I en serie event och aktiviteter har vi skapat engagemang kring företagets nya strategi, nu senast genom en digital kick-off.

Från en av våra studios sände vi live till Nelsons alla anställda runt om i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Representanter för företagets ledning, vice VDn, kommunikationschefen och försäljningschefen, fanns på plats i studion. Härifrån skapade vi en visualisering av varumärkesstrategin som visade alla de steg företaget ska gå igenom för att nå visionen. Startskottet för arbetet gick redan under ett digitalt utomhusevent i början av sommaren och har fortsatt under sommaren genom roliga utmaningar i vår app. Nu, genom kick-offen, rivstartade vi själva arbetet enligt den nya planen.

Under två timmar fick deltagarna ta del av intressanta presentationer och pepp från ledningen, känna på dofter och smaker (jo då, det går att ordna digitalt), ställa frågor, och delta i roliga utmaningar och tävlingar.