6 fördelar med ett digitalt event

Det fysiska mötet har en otroligt slagkraft när det gäller att förändra attityder och förstärka budskap. Men digitala event är inte sämre. Dessutom har de flera andra fördelar.

2022-08-15

🎥  Du kan nå hur många som helst! Antalet deltagare vid fysiska möten är ofta begränsade av budget och lokal. Vid digitala möten finns inget maxantal, och dessutom kan ytterligare personer se sändningen i efterhand.  

🎥  Minskade kostnader. Alla deltagare behöver inte resa, och de sparar arbetstid eftersom digitala event måste hållas korta och kärnfulla. Dessa kräver visserligen ett gediget förarbete och en hel del personer på plats under själva sändningen, men ofta går inte lika många mantimmar åt som vid produktionen av ett live event.

🎥  Lättare att interagera med deltagarna. Fler får komma till tals och ställa frågor t.ex. genom en mötesapp. Fler vågar också dela sina åsikter när det kan ske anonymt.

🎥  Återbruk. Använd det inspelade eventet i andra sammanhang, t ex för att bygga varumärket i företagets sociala kanaler.

🎥  Kortare ledtid. Även om planeringsfasen är intensiv och ovärderlig vid digitala event, behöver vi inte lika lång förberedelsetid då vi inte är beroende av att boka lokaler, logi och transporter.

🎥  Det är hållbart. Ur ett hållbarhetsperspektiv, klockrent!  

Kom ihåg!
Tänk på att digitala event är inte ett ”filmat live event”. Här har vi inte heller den fysiska gemenskapen som redskap för att skapa energi och engagemang – därför är det viktigare än någonsin med ett kärnfullt och spännande innehåll. Vi lägger alltid mycket krut på förarbetet, vilket är ovärderligt för att behålla deltagarnas engagemang genom hela sändningen. Därigenom kan vi också uppnå de effekter och mål som våra kunder önskar.