Föreläsare

En duktig föreläsare hjälper till att inspirera och förmedla budskap på ett engagerande sätt. 

Alla har väl någon gång varit på en konferens där en föreläsare har levererat en euforisk knock-out. Efter en kort timme av nya insikter vill man, fylld av omåttlig energi, genast gå ut och förändra världen. Känns du igen dig? 

En föreläsare på ditt event kommer visserligen inte att flytta berg eller förändra attityder i grunden. Men föreläsaren kan ge en rejäl skjuts framåt i en specifik riktning för att förstärka ett mötes budskap, driva på en förändring eller skapa någon annan form av nystart.

Hitta rätt föreläsare för ditt event

I vår bransch möter vi många människor som förmedlar tankar, åsikter, kunskap och erfarenheter från sina egna liv. En del är fullblodsproffs och lever nästan uteslutande på att föreläsa och inspirera. Andra gör det som ett komplement till forskning, författarskap, ledarskap och politiskt arbete. 

Prislappen varierar beroende på föreläsare. Men tänk på att det inte alltid är den mest kända föreläsaren inom ett område som kan leverera bäst på just ditt event. 

Vi utgår från ditt syfte och mål med eventet och ger rekommendationer på föreläsare som kommer att ge dig det du vill ha. 

Vad kännetecknar en bra föreläsare?

En bra föreläsare har identifierat rätt innehåll för föreläsningen. Budskapet är knivskarpt, rakt på och omöjligt att feltolka. Om föreläsningen blir alltför generell, kommer deltagarna inte att vara lika engagerade. Innehållet måste kännas relevant.

Förutom att innehållet ska ge inspiration måste föreläsningen också vara underhållande. Men här gäller det att föreläsaren hitta rätt balans – ibland tenderar vissa inspiratörer att bli för ”roliga”. När föreläsaren är alltför fokuserad på att få publiken att skratta, är det lätt att tappa bort budskapet.

En duktig föreläsare är fenomenal på att ”bygga upp” föreläsningen. Det finns en tydlig plan som har till syfte att engagera – från inledningen, genom föreläsningen, fram till slutet där man knyter ihop säcken och lämnar åhörarna fyllda med nya energi och entusiasm. Alla föreläsare planerar sin början och sitt slut, men alla behärskar inte tekniken till fullo.

När vi ger förslag på föreläsare tittar vi också på hur de använder presentationsverktyg. Det är trots allt väldigt få föreläsare som klarar av att stå rätt upp och ned på en scen utan hjälpmedel och ändå fånga publikens uppmärksamhet. 

Powerpoint kan vara bra, men det kan också bli ruggigt dåligt om man använder det fel. Många bilder kan vara bra för att illustrera och förstärka, men det kan också distrahera. Det finns föreläsare som gör det enkelt för sig och levererar bilder på löpande band, men effekten kan bli att de vattnar ur budskapet. 

Föreläsare som förstår möjligheten med – och effekten av – olika presentationstekniker lyfter en föreläsning. Att kombinera olika verktyg, konventionella och okonventionella, kan skapa en oerhörd dynamik.

En del föreläsare är duktiga på att interagera med sin publik. De har förmågan att göra upplevelsen till en levande föreställning mer än en föreläsning. Åhörarna förvandlas till deltagare och blir en del av budskapet.