Nu är vi certifierade i hållbarhet!

På Contrast vill vi skapa smarta event som minimerar påverkan på människa och miljö. Nu har vi fått ett certifikat som bevis på att vi är transparenta i vårt hållbarhetsarbete.

2023-09-06

Sedan 2020 arbetar vi aktivt och medvetet för en hållbar arbetsplats och för att kunna erbjuda hållbara event.

Vi står vi upp för alla globala målen för hållbar utveckling, men de mål vi har störst möjlighet att bidra till i vår verksamhet är:

  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringar

Vi fokuserar på de här målen i vårt hållbarhetsarbete och utifrån dem har vi formulerat egna kort- och långsiktiga mål.

För att få vår certifiering har vi upprättat en hållbarhetsrapport som en revisor har granskat enligt motsvarande certifieringskriterier som stora bolag måste göra enligt Årsredovisningslagen.

Certifikatet är ett bevis på att vi är transparenta i vårt hållbarhetsarbete. Det är ett kvitto på att vi är en ansvarstagande partner, något som blir allt viktigare att kunna påvisa när nya regelverk införs och kraven i leverantörskedjor hårdnar.

 

Det här är en viktig målstolpe för oss, men arbetet för hållbar utveckling fortsätter.