Eventlokal och logi

Valet av eventlokal utgår alltid från eventstrategin.

Valet av eventlokal utgår alltid från eventstrategin. En lokal kommunicerar. Den förmedlar ett budskap, precis som den också har till uppgift att lösa behov av mer praktisk karaktär. 

Vi har sett och upplevt det mesta. Vi kan Sveriges eventlokaler och konferenshotell på våra fem fingrar. Vi har också genomfört event och möten världen över och har byggt upp ett omfattande nätverk av kontakter på eventlokaler och logi.

Även om du känner till en trevlig eventlokal som du gärna skulle vilja boka, tänk på att det finns många faktorer som kan påverka det resultat som du vill uppnå.

Faktorer som påverkar valet av eventlokal

 • Eventets syfte
 • Antalet deltagare
 • Deltagarnas demografi (Äldre eller yngre? Trendiga eller traditionella? Nationella eller internationella)
 • Eventinnehållet
 • Behov av särskilt utrymme (Behövs en scen? Ska man mingla?)
 • Teknikbehov
 • Ljudvolym
 • Geografisk placering (Hur tar deltagarna sig dit? Är den enkel att nå för alla?)
 • Tillgång till lokalen för förberedelser
 • Behov av anpassningar och förändringar av lokalen
 • Hållbara val

Vi kan göra din egen lokal till en eventlokal

Ibland är det enklast att mötas på företagets mest naturliga plats, den egna. Vi har förvandlat lagerlokaler till mässlokaler, ridhus och ishockeyarenor till festlokaler. Om det fungerar bra beror på eventets syfte, mål och unika behov. 

Bokning av logi

Naturligtvis ger vi även förslag på logi och administrerar bokningarna inför ditt event.