Moderator

En moderator leder samtalen under ett evenemang, event, gala, möte eller konferens.

En moderator leder samtalen under ett evenemang, event, gala, möte eller konferens.

En duktig moderator följer den röda tråden genom ditt event, driver diskussionen och håller uppe intresset hos deltagarna.

Som en utomstående person har moderatorn med sig ett perspektiv som kan bidra med nya infallsvinklar som berikar mötet. 

Han eller hon ställer oväntade frågor, skapar en spännande dynamik i intervjuer, och ser till att intervjupersoner håller sig till ämnet. 

De medverkande på scenen känner sig friare och säkrare i sina roller med en trygg, professionell programledare att luta sig emot.

En skicklig moderatorn lyssnar dessutom aktivt och är duktig på att fånga upp frågor från deltagarna. 

För att lyckas i sin roll sätter sig moderatorn noggrant in i förutsättningarna för mötet. Moderatorn studerar innehållsstrategin och samtalar med nyckelpersoner under det kommande eventet. 

Innehållsproducenten och moderatorn kan med fördel vara en och samma person.