Eventprocessen

Live, digitalt eller hybrid - vägen till lyckade event går genom fem steg.

Eventets alla delar

Vi tar hand om och löser alla de delar som krävs för ett bra event. Och oavsett om det gäller ett live event, digitalt event eller hybridevent är delarna de samma:

 • Konceptskapande
 • Projektledning
 • Innehållsproduktion
 • Kommunikationsstrategi
 • Flödesdesign och logistik
 • Teknik
 • Genomförande 
 • Utvärdering

 

Vår arbetsprocess

Traditionellt brukar eventprocesser förenklat se ut brukar så här:

 1. Planering
 2. Inbjudan och anmälan
 3. Innehåll & produktion
 4. Genomförande 
 5. Utvärdering

Den processen följer vi också. Men när vi ska börja planeringen av ett nytt event, vänder på steken! Vi ställer oss helt enkelt de viktiga frågorna i omvänd ordning. För då blir det rätt! 

 1. Utvärderingen
  Fråga: Vad vill vi att målgruppen ska tänka/tycka/känna/göra efter eventet? I svaret hittar vi dina kommunikationsmål.

 2. Genomförandet
  Fråga: Vilken typ av event passar syftet och målsättningarna? I svaret får vi veta på vilket sätt deltagarna ska mötas; på en viss plats, digitalt eller en mix av båda.

 3. Innehåll & produktionen
  Fråga: Hur kan vi jobba med innehåll och produktion för att stötta det önskade resultatet och i enlighet med varumärket? I svaret hittar vi embryon till allt det som kommer att göra ditt event unikt, alla de detaljer som var och en kommer att bidra till helhetsupplevelsen.

 4. Inbjudan & anmälan 
  Fråga: Hur utformar vi kommunikationen kring eventet och slår an rätt ton? Svaret hittar vi i gemensamma samtal och genom att studera varumärkesmanaulen och annat som berättar mer om varumärket.

 5. Planeringen
  Frågor: Och slutligen, vilka roller ska ingå i projektgruppen? Hur ser tidsplanen ut? Svaret blir de medarbetare som passar projektet bäst, och antalet projektgruppsdeltagare beror på vad som krävs för att hinna med alla moment inom tidsramen.