10 eventidéer för ditt arbetsgivarvarumärke

Arbetsgivarvarumärket, eller företagets Employer Brand, är något vi ofta jobbar med i olika uppdrag - antingen som en del av ett större event eller som ett eget event i sig.

2023-04-19

Här är 10 eventidéer för employee branding som kan öka dina medarbetares engagemang och stärka företagets arbetsgivarvarumärke:

 

1. “HACKATHON” – Vaska fram innovationer

Tänk dig en “Hackathon” eller tävling där medarbetare kan få chansen att visa upp sin kreativitet och komma med innovativa lösningar på problemen som de stöter på i sin vardag, inom företaget eller branschen. Det här blir ofta en riktigt spännande och engagerande upplevelse för alla deltagare.

 

2. HEALTH & WELLNESS – Visa att ni bryr er om anställdas hälsa och välbefinnande

Ett personalevent med hälsotema kan verkligen förbättra arbetsmiljön genom att medarbetarna får möjlighet att inspireras av hälsosamma aktiviteter och anamma en hälsosam livsstil. Att organisera ett hälsoevent, eller inkorporera det i ett större event, visar hur viktigt medarbetarnas hälsa och välbefinnande är för företaget.

 

3. CULTURE DAY – Visa att företaget är en inkluderande arbetsplats

En “Culture Day” är ett perfekt tillfälle för medarbetare att dela sin kultur, mat och traditioner med sina kollegor. Det kan främja en inkluderande arbetsplats där olikheter uppskattas och respekteras.

 

4. LEDARSKAPSEVENT – Motivera och skapa tillhörighet

På ett “Leadership Development event” får medarbetare möjlighet att inspireras av branschledare eller interna ledare och utveckla sin ledarskapsförmåga i workshops och liknande. Förutom ökad kunskap ger det också mjuka värden som ökad känsla av tillhörighet och motivation.

 

5. CSR-EVENT – Visa att företaget tar samhällsansvar

Om “Corporate Social Responsibility” är en viktig del av företagets strategi, varför inte organisera ett CSR-event där medarbetare själva kan engagera sig i volontärarbete eller miljöinitiativ? Det visar att företaget tar sitt samhällsansvar på allvar och ger samtidigt medarbetarna möjlighet att personligen göra en positiv skillnad.

 

6. FAMILJEDAG – Skapa stolthet för företaget

Bjud in medarbetarnas familjer och vänner till en familjedag på företaget. Det ger en unik möjlighet för dina medarbetare att stolt få visa upp arbetsplatsen och dessutom ge en positiv bild av företaget för de som betyder allra mest för era medarbetare.

 

7. MÅNGFALD – Utveckla en mångkulturell arbetsplats

Ett “Diversity and Inclusion event” är ett fantastiskt sätt att främja en inkluderande arbetsplats och förståelse för olikheter. Genom att t ex delta i övningar och workshops kan medarbetare utveckla sin förmåga att arbeta effektivt i en mångkulturell miljö.

 

8. PRODUKTLANSERING – Skapa stolthet och delaktighet

Ett produktlanseringsevent ger medarbetare en exklusiv förhandsvisning av företagets nya produkter eller tjänster. Det skapar en känsla av stolthet och delaktighet för medarbetarna och stärker förstås företagets varumärke.

 

9. TEAMBUILDING – När medarbetare ska lära känna varandra och stärka samarbeten

Teambuildingevent är kanske det de flesta tänker på när vi pratar om att bygga arbetsgivarvarumärket. Det är ett utmärkt sätt att förbättra samarbeten och relationer inom teamet. Med engagerande aktiviteter och övningar kan medarbetarna lära känna varandra på ett djupare plan och därigenom stärka sitt samarbete i vardagen.

 

10. ARBETSMÄSSA – Hitta nya medarbetare

Och så måste vi slå ett slag för rekrytering av nya förmågor, förstås. “Career Fair”, “Open House”, arbetsmässa (eller vad man vill kalla det) ger potentiella kandidater en möjlighet att lära känna företaget och företagskulturen, träffa dina medarbetare och förstå karriärmöjligheterna på ert företag. Det är ett utmärkt sätt att stärka varumärket men också för att skapa stolthet hos befintliga medarbetare.

Health & wellness event visar medarbetarna att företaget bryr sig om deras hälsa och välbefinnande.