Digitala möten är mer än bara teknik: 4 tips till planeringen.

Sedan utbrottet av Corona har vi alla tvingats att kommunicera via digitala kanaler med kollegor och kunder. Transformationen har på det stora hela fungerat väl. Eller kanske faktiskt till och med bättre än förväntat. För visst har vi snabbt blivit vana vid att sitta hemma vid datorn och chatta, räcka upp handen och tala in i en kamera.

2021-09-15

Så sakta börjar vi dock alla känna att det är tröttsamt med en oändlig flod av teams-, hangout-, eller zoommöten. Naturligtivis måste vi hålla igång samarbete, struktur och kommunikation mellan företagens olika delar och förhålla oss till den nya situationen med en business-as-usual-inställning. Men upplevelsen av det digitala mötet kan ibland lämna en del övrigt att önska. För hur håller man ingång kulturen, energin och engagemanget i företaget?

Många längtar efter möten och event som stärker gemenskapskänslan, och vi ser en klart ökad efterfrågan på digitala event. Det är dock att alltför många som fastar vid de tekniska frågorna när de planerar sitt digitala event. Tekniken är såklart en väsentlig beståndsdel, men de tekniska frågorna kommer in först senare i processen.

För ett digitalt möte är så mycket mer än teknik.

Några goda råd vid planeringen av ett digitalt event:

  1. Upplevelsen ska skapa engagemang och energi. För det första vill vi alltid skapa en upplevelse som engagerar och skapar energi. Att bli känslomässigt engagerad skapar förutsättningar för att både ta till sig och minnas ett budskap. Det är viktigt att klargöra ett tydligt syfte och mål för att i nästa steg fokusera på innehåll och budskap.
  2. Fånga målgruppen. För att skapa effekt i ett digitalt format och för att fånga målgruppen blir själva innehållet formatet. Vad vill man säga och hur? Vad är relevant och inte? Vad skapar resultat?
  3. Mer dramaturgi. I den digitala kanalen behöver vi tänka mer dramaturgi, mer TV, annars riskerar man att tappa mötesdeltagarnas fokus. Regi och manus blir centrala delar för att höja upplevelsen och få sändningen att lira. Det handlar om att skapa ett bra tempo med ett omväxlande innehåll. Korta presentationer och intervjuer istället för långa dragningar och powerpoints. Filmade inslag förhöjer och interaktivitet med deltagarna skapar engagemang.
  4. Content, content, content! Se upp när du väljer leverantör. Många säljer tekniska lösningar, men glömmer bort innehållet.

I vårt arbete på Contrast ingår det att se ett uppdrag med andra glasögon än vår kund, att hitta nya kreativa infallsvinklar och tänka dramaturgiskt. Hur engagerar vi målgruppen? Hur skapar vi effekt, och hur når vi önskat resultat?  

Det är först när vi har funnit de svaren som vi kan börja prata teknik och streaminglösningar.

Vad är dina erfarenheter av digitala event? Hör gärna av dig med dina tankar och synpunkter.

/Ola

ola@contrast.se