I september 2015 kommer ett 100-tal astronauter från världens alla hörn när ASE, Association of Space Explores, väljer att förlägga sin årliga konferens i Sverige och Kronoberg. Contrast har fått det hedervärda uppdraget att koordinera mötet. Ett spännande uppdrag där vi arbetar både med innehåll och produktion i nära samarbete med näringsliv, Länsstyrelse, universitet och skolor. Mötet med Christer Fuglesang och hans kollegor och få ta del av deras upplevelser ger perspektiv på tillvaron. Nu skall vi göra vårt bästa för att ge ASE fina upplevelser av Sverige och vårt värdskap.

Ett möte Mot Nya Höjder!