Staples 24h konferens

Staples är Sveriges – och världens - största leverantör av kontorsmaterial. Ännu en gång fick Contrast förtroendet att arrangera Staples årliga konferens och leverantörsmässa.

Tylösand, Sverige Konferens

Uppdrag: Kunden önskade att mötesplatsen ännu en gång skulle vara Hotell Tylösand, samma plats som vid tidigare konferenser och ett föredraget val av ledningen för att uppnå den känsla av kontinuitet som man ansåg vara viktig. Innehållsmässigt önskade kunden en fortsättning på arbetet med den varumärkesomställning företaget genomgår, samt att ge personalen i Sverige och Danmark fördjupad kunskap och leverantörernas produkter. Eftersom målgruppen spänner över en väldigt bred målgrupp behövdes ett anslag som är roligt, överraskande såväl som strategiskt och informativt.

Lösning: Contrast skapade ett kreativt koncept där de tre huvuddelarna var konferens, fest och mässa. Själva konferensen skapades med en stor variation av format. Vd och vår moderator skämtade med varandra i sketchformat, medarbetarna skapade en lika spektakulär som humoristisk ”cat-walk” med Staples produkter och i en lång rad humoristiska filmer fick vi möta fler medarbetare i underhållande situationer som ändå var ett viktigt bidrog till huvudbudskapet.

"Det bästa konferensupplägget någonsin! Så engagerande!”

Traditionella dragningar med power-point ersattes med rappare intervjuer. Tempot och de olika uttrycken höll engagemanget och energin uppe hela dagen. Moderator Magnus Fyrfalk återkom i rollen för andra året vilket skapade positiv igenkänning. En innehållsrik och traditionsenligt leverantörsmässa ingick också där Contrast bidrog med att skapa tempo och tydligt tilltal.
Den sociala delen av Stapleskonferenser är också alltid av stor vikt. De 400 anställda fick tillsammans med leverantörerna sammanstråla, först under en avslappnad afterwork vid poolen, följd av en glittrig middagsshow med prisutdelning och musikunderhållning.