Blocket Island

Blocket är en av Sveriges mest framgångsrika internetföretag med verksamhet i ett 30-tal länder. De har vunnit pris som en av Europas bästa arbetsplatser, och en viktig bidragande faktor till utmärkelsen är den investering man gör för att främja personliga relationer, gemenskap och trivsel. Att skapa en attraktiv arbetsplats är viktigt för att behålla den välutbildade och professionella personalstyrkan.

Island Konferens, Konferensresa

Varje år bjuder Blocket medarbetarna på en årlig konferensresa till ett spännande resmål utomlands. Kreativitet är ett centralt begrepp i organisationen, något som även de årliga resorna ska ge utrymme för. Contrast föreslog Island, ett fantastiskt resmål för äventyr och inspiration.

"Hatten av för en otroligt bra planerad och genomförd konferens."

Konferensen delades upp i mindre grupper kring runda bord för att skapa förutsättningar för bra samtal, kreativitet och gruppdynamik. Däremellan såg Contrast till att deltagarna kunde umgås på ett otvunget sätt, samtidigt som de skapade minnen tillsammans; bad i den Blå Lagunen, havsfiske och utforskning av lavagrottor var några av alternativen. Utvärderingen visade att såväl resan som konferensinnehållet varit riktigt lyckade. Deltagarna kände sig inspirerade och redo att ta sig an nya utmaningar.