I digitaliseringens spår ser vi ett ökat behov av personliga möten för att stärka relationer och varumärken. Men med möten följer per automatik mekanismer som kan bidra till den globala uppvärmningen, t ex resor till och från event och olika former av bekvämligheter, service och aktiviteter. Kommer klimatkrisen att tvinga företag att ge upp personliga möten för all framtid? Eller finns det smarta lösningar och nya tankesätt som istället kan uppmuntra gränslösa möten?

Som svenskar har vi varit vana vid att vara åskådare under klimatkriser som skett på andra sidan jordklotet. Smältande glaciärer, översvämmade floddeltan och förödelse efter orkaner har blivit inslag som flaxat förbi i nyhetssändningarna.

Sommaren 2018 blev en väckarklocka i klimatfrågan

Men någonting hände sommaren 2018 när vi svenskar för första gången själva fick vi uppleva klimatförändringarna inpå farstukvisten. Sommarens värmebölja och torka blev för många av oss ett ”wake up call”.

Svenskarnas entusiasm över sommarens ihållande sol, värme och klarblåa dagar gick inte att ta miste på. Men samtidigt smög sig en gnagande oro på, allt eftersom brunnar sinade och skördar slog fel. Mitt i juli såg vi träden börja vissna och löven skiftade till gult två månader för tidigt. Vi blev plågsamt medvetna om att inte ens Sverige – vårt trygga, avlägsna land – kommer undan den nya verkligheten med ett klimat i förändring.

Det som händer från och med nu
är upp till var och en av oss.

Med sommarens upplevelse bakom mig har jag inte kunnat sluta fundera över vilken framtid och värld vi lämnar över till våra barn och barnbarn. Skolstrejkaren Greta Thunberg går ändå längre och ifrågasätter om det överhuvudtaget finns en framtid. Det låter dramatiskt men hon gör en viktig poäng – det som händer från och med nu är upp till var och en av oss.

 

Alla företag måste ta sitt ansvar

Vi som företräder företag, liksom alla medborgare, måste i min mening anpassa vår verksamhet efter de nya villkoren och ta ansvar. Vi, precis som de allra flesta företag verkar i branscher som på ett eller annat sätt bidrar till den globala uppvärmningen. Contrast genomför gränslösa event vart helst i världen våra kunder önskar mötas för att skapa relationer och stärka varumärken.

Konkret betyder det att många av våra kunder gör geografiska förflyttningar som inte sällan innebär flyglösningar med tillkommande transfers. Väl på plats träffar man på hotell- och konferensanläggningar som i sin tur använder stora resurser för att skapa en bekväm miljö för sina gäster.

Det mänskliga mötet är grunden för att bygga en värld
som präglas av öppenhet, förståelse och
gemensamma värdegrunder.

Personliga möten är viktigare än någonsin

Vi på Contrast tror på mötets kraft för att bygga och stärka relationer. Det mänskliga mötet är grunden för att bygga en värld som präglas av öppenhet, förståelse och gemensamma värdegrunder. Det är i det mänskliga mötet som man kan sprida viktiga budskap som förenar och för mänskligheten framåt. Det är i möten som nya viktiga innovationer, nya tekniska framsteg och lösningar ser dagens ljus.

Så, vad innebär klimatkrisen för eventbranschen? Måste vi nu helt avstå från mänskliga möten…?

I vår tid som också präglas av digitalisering och globalisering behöver vi personliga relationer mer än någonsin. Vägen framåt är att medvetandegöra vår inverkan på klimatet och därefter aktivt göra smarta val. Ett ansvar vilar på oss som specialister.

Alla i vår bransch, liksom våra kunder, måste våga ifrågasätta invanda strukturer och hitta alternativa lösningar..

Alla i vår bransch, liksom våra kunder, måste våga ifrågasätta invanda strukturer och hitta alternativa lösningar på exempelvis långresor. Eller i alla fall se till att sådana resor klimatkompenseras.

 

Regler för en hållbar framtid

Vi behöver sätta strategier för hur vi ska arbeta på ett miljövänligare sätt. Det handlar inte enbart om flygresor utan genom hela värdekedjan.

Vi måste ställa oss viktiga frågor:

  • Hur kan vi förändra vår vardag på kontoret?
  • Vilka krav ska vi ställa på underleverantörer till våra möten?
  • Kan vi i branschen samarbeta kring en miljöcertifiering eller annan hygienfaktor som vi och våra underleverantörer måste följa?
  • Hur blir vi av med alla engångsartiklar och onödiga plastförpackningar?
  • Kan vi beställa närproducerad mat?
  • Hur kan vi minimera matsvinn?
  • Hur kan vi förlägga event så att resorna medför minimalt co2-utsläpp?

På Contrast har vi kavlat upp skjortärmarna. Vi håller på att färdigställa våra egna förhållningsregler och en klimatchecklista för en hållbarare framtid. Vi har en hel del att göra, men viljan till förändring obeveklig hos oss och vi kommer att ta fighten!

Tillsammans vill vi bygga klimatsmarta, personliga, relevanta och gränslösa möten. Fortsättning följer..!

Kram,
Ola