Swedish Matchs kick-off för säljpersonalen

"Det är vi som gör skillnad" - det var temat som Swedish Match gav för sin årliga 3-dagars konferens för säljpersonalen. Målsättningen var att uppmärksamma de gemensamma framgångarna under förra året och sätta målen för det kommande, men också utbilda och motivera.

Åre, Sverige Kick-off

Swedish Match är marknadsledande inom snus i Skandinavien och tredje störst i USA. Försäljningen ökar i takt med att alltfler går över från cigaretter till snus. Framgångarna är ett resultat av effektivt varumärkesarbete, ingående konsumentkännedom och snabb anpassning efter marknadens efterfrågan. För att kick-starta ännu ett succéår ville företaget samla hela säljkåren på en kick-off. Målsättningen var att uppmärksamma de gemensamma framgångarna under förra året, sätta målen för det kommande, samt utbilda och motivera. Contrast fick ansvar för att ta fram en 3-dagars konferens med temat "Det är vi som gör skillnad".

"Jag känner stolthet över resultatet vi levererat!"

Vi tog 130 medarbetare från hela Skandinavien till Åre och Copperhill Mountain Lodge. Den röda tråden i vårt upplägg var att uppmärksamma varje medarbetares betydelse för helheten - både under konferenserna dagtid och i aktiviteterna kvällstid.